Ceny

  • Cena zakázky je zpracována programem KROS.
  • Celková ceny stavby je tvořena souborem vypočtených výměr vynásobených jednotkovými cenami za práci a materiál.
  • Před zpracováním ceny je nutná prohlídka budoucího staveniště.
  • Cenová nabídka je zpracována zdarma.